Afmeld

Selvom det er ganske utænkeligt at du vil ønske at udmelde dig af foreningen Sclerose.info - så skal du naturligvis have en direkte elektronisk mulighed.
Såfremt dette er tilfældet - afmeld på nedenstående knap.
Samtidig vil vi bede dig sende en mail til admin@www.sclerose.info og forklare om begrundelsen for din udmelding.
Vi ønsker ALTID at blive bedre !

[s2Member-Pro-Stripe-Form cancel="1" desc="Dette vil annulere dit medlemskab. Er du sikker?" unsub="0" captcha="0" /]