Pressemeddelelse fra Merck

12. september, 2019 Real-world data understøtter MAVENCLAD®’s langtidseffekt og bivirkningsprofil • Post-hoc analyse viser, at 75 % af MAVENCLAD® patienterne fra CLARITY og CLARITY EXTENSION ikke oplevede sygdomsprogression fem år efter behandlingen • Bivirkningsopfølgning fra 10 års kliniske studier og data indsamlet siden markedsføringstilladelsen i 2017 viser ingen nye sikkerhedsfund • MAVENCLAD® er nu godkendt…